„Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII i VIII z województwa mazowieckiego” na lata 2021-2022

Na mocy Uchwały nr 263/210/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizatora „Programu polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII i VIII z województwa mazowieckiego” na lata 2021-2022 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku został wybrany jako jeden z podmiotów na realizatora w/w Programu. Program będzie finansowany ze środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Program stanowi funkcję szkolenia przypominającego w stosunku do przepisów prawa edukacyjnego, poruszającego kwestie zasad udzielania pierwszej pomocy, w przedmiocie – Edukacja dla bezpieczeństwa. Przewiduje przeprowadzenie szkoleń wśród uczniów klas VII-VIII z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Celem głównym programu jest podniesienie poziomu wiedzy u co najmniej 80% uczniów uczestniczących w programie.

Programem objęto 20 szkół podstawowych z miasta Płocka, Gostynina i Sierpca oraz powiatów: płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego.

Lista szkół:

 1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Książąt Mazowieckich w Płocku
 2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku
 3. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku
 4. Szkoła Podstawowa im. abp. A. Juliana Nowowiejskiego w Słupnie
 5. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Bielsku
 6. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Piłsudskiego w Drobinie
 7. Szkoła Podstawowa im. Czesława Hińca w Rogozinie
 8. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Blichowie
 9. Szkoła Podstawowa w Nowych Łubkach
 10. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym
 11. Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach
 12. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie
 13. Szkoła Podstawowa im. W. Reymonta w Solcu
 14. Szkoła Podstawowa w Lucieniu
 15. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie
 16. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochowie
 17. Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Bożewie
 18. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Ligowie
 19. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym
 20. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Osieku

Koordynatorem Programu jest Pan Jacek Kowalski – ratownik medyczny

e-mail: j.kowalski@wspritsplock.pl

19.05.2021 r.Rozpoczęcie szkoleń z „Programu polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII i VIII z województwa mazowieckiego” na lata 2021-2022

Uczniowie klas VII-VIII wrócili do nauki w szkole w trybie mieszanym (hybrydowym). Dzięki temu SP ZOZ WSPRiTS w Płocku może rozpocząć szkolenia jako realizator „Programu polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII i VIII z województwa mazowieckiego” na lata 2021-2022. Szkolenia odbędą się w pełnym reżimie sanitarnym. Program w całości finansowany ze środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Program obejmuje 6 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych i 10 godzin lekcyjnych zajęć praktycznych. Celem szkoleń jest przekazanie uczestnikom wiedzy obejmującej szeroko pojęte zagadnienia dotyczące pierwszej pomocy przedmedycznej. Poniżej szczegółowy zakres działań:

 1. Podstawowe wiadomości z zakresu pierwszej pomocy:
 • definicja i zakres pierwszej pomocy
 • obowiązek udzielenia pierwszej pomocy
 • podstawowa wiedza z zakresu anatomii i fizjologii człowieka
 • stan nagłego zagrożenia życia lub zdrowia
 1. Postępowanie w stanie zagrożenia życia:
 • zapewnienie bezpieczeństwa na miejscu wypadku: świadka, ratownika, poszkodowanych
 • wzywanie profesjonalnej pomocy – numery alarmowe, treść komunikatu wzywającego pomoc
 1. Apteczka pierwszej pomocy:
 • rodzaje apteczek pierwszej pomocy
 • wyposażenie apteczki pierwszej pomocy
 • improwizowane środki opatrunkowe
 1. Pomoc osobie w przypadku utraty przytomności:
 • łańcuch przeżycia
 • nagłe zatrzymanie krążenia
 • ocena bezpieczeństwa miejsca zdarzenie
 • ocena przytomności i stanu poszkodowanego
 • przyczyny i objawy utraty przytomności
 • udrażnianie głównych dróg oddechowych
 • ocena oddechu
 • pozycja bezpieczna
 • ochrona termiczna i kontrolowanie stanu poszkodowanego
 • pierwsza pomoc w przypadku omdlenia
 1. Resuscytacja oddechowo-krążeniowa:
 • definicja resuscytacji krążeniowo-oddechowej
 • przyczyny i objawy nagłego zatrzymania krążenia
 • zabiegi resuscytacyjne u dorosłych, dzieci i niemowląt
 • obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)
 1. Tamowanie krwotoków:
 • rodzaje ran i krwotoków
 • zakładanie opatrunków
 • sposób tamowania krwotoku z nosa
 1. Złamania i zwichnięcia:
 • objawy urazów kości i stawów
 • opatrywanie złamań, skręceń i zwichnięć
 • sposoby unieruchamiania kończyn
 • zastosowanie chusty trójkątnej
 • postępowanie w przypadku urazów kręgosłupa
 • zapobieganie urazom
 1. Oparzenia i odmrożenia:
 • oparzenia termiczne i chemiczne
 • udar słoneczny i udar cieplny
 • wychłodzenie i odmrożenie
 • zapobieganie oparzeniom
 1. Pierwsza pomoc w stanach nagłych.

 

Działania edukacyjne stanowią uzupełnienie dotychczasowej wiedzy uczniów oraz rozszerzają tematykę poruszaną w zakresie edukacji szkolnej (obecna sytuacja pandemiczna, ratunkowe postępowanie u wszystkich pacjentów w tym chorych na COVID-19, zastosowanie środków ochrony indywidualnej wykraczających poza standardowe środki bezpieczeństwa).*

*Europejska Rada Resuscytacji Wytyczne Covid-19, ogólne wytyczne nauczania resuscytacji krążeniowo-oddechowej w czasie pandemii.