Na mocy Uchwały nr 263/210/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizatora „Programu polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII i VIII z województwa mazowieckiego” na lata 2021-2022 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku został wybrany jako jeden z podmiotów na realizatora w/w Programu. Program będzie finansowany ze środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Program stanowi funkcję szkolenia przypominającego w stosunku do przepisów prawa edukacyjnego, poruszającego kwestie zasad udzielania pierwszej pomocy, w przedmiocie – Edukacja dla bezpieczeństwa. Przewiduje przeprowadzenie szkoleń wśród uczniów klas VII-VIII z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Celem głównym programu jest podniesienie poziomu wiedzy u co najmniej 80% uczniów uczestniczących w programie.

Programem objęto 20 szkół podstawowych z miasta Płocka, Gostynina i Sierpca oraz powiatów: płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego.

Lista szkół:

 1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Książąt Mazowieckich w Płocku
 2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku
 3. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku
 4. Szkoła Podstawowa im. abp. A. Juliana Nowowiejskiego w Słupnie
 5. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Bielsku
 6. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Piłsudskiego w Drobinie
 7. Szkoła Podstawowa im. Czesława Hińca w Rogozinie
 8. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Blichowie
 9. Szkoła Podstawowa w Nowych Łubkach
 10. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym
 11. Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach
 12. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie
 13. Szkoła Podstawowa im. W. Reymonta w Solcu
 14. Szkoła Podstawowa w Lucieniu
 15. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie
 16. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochowie
 17. Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Bożewie
 18. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Ligowie
 19. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym
 20. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Osieku

Koordynatorem Programu jest Pan Jacek Kowalski – ratownik medyczny

e-mail: j.kowalski@wspritsplock.pl