Akcja „N-ka dla Płocka” zakończona sukcesem!

Celem projektu ,,Zakup nowoczesnej karetki N wraz z wyposażeniem” było zebranie funduszy potrzebnych do zakupu ambulansu i nowoczesnego inkubatora mobilnego dla płockiego pogotowia, obejmującego swoim zasięgiem Płock oraz powiaty płocki ziemski, gostyniński, sierpecki, ciechanowski, płoński, mławski, nowodworski oraz żuromiński- na tym obszarze mieszka ok. 800 tysięcy osób.

   Ambulans ten od kilkunastu lat służy wyłącznie do transportowania będących w ciężkim stanie noworodków. W razie potrzeby wykorzystywany jest praktycznie na całym Mazowszu,  gdy inne N-ki są zajęte. Na prawie 5 milionów mieszkańców Mazowsza, obecnie w dyspozycji jest tylko 5 takich pojazdów. Noworodek może być przewożony do szpitala specjalistycznego tylko w karetce typu N wyposażonej w inkubator transportowy, respirator i kardiomonitor. Zespół medyczny składa się z lekarza neonatologa, pielęgniarki neonatologicznej oraz kierowcy ratownika.

Dotychczasowa płocka N-ka realizowała średniorocznie 170 transportów. Po 10 latach intensywnej eksploatacji, w tym również kolizji drogowej, pojazd wymagał już wymiany.

Udało się osiągnąć zamierzony cel dzięki ludziom dobrego serca, przyjaciołom i darczyńcom, którzy nie są obojętni na los małych pacjentów i widzą potrzebę niesienia pomocy mieszkańcom, ratując ich zdrowie i życie. Wsparcie finansowe otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego -250 tys. zł, Fundacji Mam serce, Fundacji Siepomaga -w ramach prowadzonej zbiórki i środków własnych fundacje przekazały na zakup inkubatora 150 tys. zł. Pomoc finansową w kwocie 50 tys. zł na zakup karetki N wraz wyposażeniem przekazał Powiat Płocki. Do realizacji projektu przyczyniły się również miasta i gminy powiatu płockiego, przekazując środki finansowe na ten szczytny cel. Są to Gmina Bodzanów, Gmina Radzanowo, Gmina Staroźreby, Gmina Bielsk, Powiat Sierpecki, miasto i gmina Drobin, gmina Stara Biała, gmina Słubice, gmina Nowy Duninów oraz gmina i miasto Wyszogród.

W dniu 13 października 2017 r. podczas uroczystej gali z okazji XI Ogólnopolskiego Dnia Ratownictwa Medycznego i Jubileuszu 20-lecia SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku wszystkim, którzy przyczynili się do zakupu karetki N wraz z wyposażeniem,  przekazane zostały symboliczne statuetki w ramach podziękowania za okazaną pomoc.

Pani Dyrektor Lucyna Kęsicka i Pracownicy Zakładu pragną bardzo serdecznie podziękować wszystkim za okazaną pomoc w relizacji projektu ,,Zakup nowoczesnej karetki N wraz z wyposażeniem”

Gdy trwa wyścig o życie, liczy się każda sekunda. W walce o ocalenie chorych noworodków trzeba zrobić wszystko, by miały szansę żyć. To jednak bardzo trudne bez odpowiedniego sprzętu. Specjalistyczna karetka z nowoczesnym inkubatorem jest jednym z nich. To pierwszy krok w wyścigu z czasem, w którym stawką jest życie najmłodszych.

 

Kontakt

ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5
09-400 Płock
Polska