Głosowanie na projekty BOM, edycja 2020 – informacje dla głosujących.