W ramach współpracy z PZU Życie SA zakupiono:

– taśmę pediatryczną dwustronną,

– 6 apteczek sportowych z wyposażeniem,

– 2 torby pediatryczne z wyposażeniem,

– 2 resuscytatory,  worki samorozprężalne,

– 2 pary nożyczek ratowniczych.

 

Projekt sfinansowany z funduszu prewencyjnego PZU Życie SA.