W dniu 18 czerwca 2021 r. SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku przekazała jako darowiznę pięć ambulansów sanitarnych na rzecz organizacji użytku publicznego.

Przekazane ambulanse wraz z pełną dokumentacją techniczną są darowizną dla:

  • 64 Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Płocku

Ambulans sanitarny marki Mercedes-Benz Sprinter z 2009 r. oraz ambulans specjalny marki Renault Kangoo z 2003 r. są sprawne technicznie. Pojazdy po wykonaniu odpowiedniej adaptacji zostaną przeznaczone do działań przeciwkryzysowych w zakresie zabezpieczenia medycznego działań batalionu i szkolenia na rzecz lokalnej społeczności.

  • Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzemesznie

Ambulans sanitarny marki Volkswagen Crafter z 2008 r. zostanie przekształcony w lekki samochód gaśniczy i będzie służył ratowaniu życia i mienia na terenie Gminy Gąbin.

  • Gminy Izabelin

Ambulans sanitarny typu C marki Volkswagen Crafter z 2008 r. będzie wykorzystywany na potrzeby społeczne mieszkańców gminy Izabelin, zaspokajając potrzeby lokalnej społeczności.

  • Ochotniczej Straży Pożarnej w Turzy Małej

Ambulans sanitarny marki Mercedes-Benz Sprinter z 2007 r. zostanie przekształcony
w samochód gaśniczo-ratowniczy i będzie służył podniesieniu bezpieczeństwa publicznego mieszkańcom powiatu płockiego.

Przekazane pojazdy są sprawne techniczne, wyposażone w nosze transportowe
i sygnały świetlno-dźwiękowe. Samochody zostały wycofane z eksploatacji, ponieważ nie spełniają wymogów do pracy w systemie ratownictwa medycznego.

Uroczystego wręczenia kluczy i dokumentów dokonali Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego
i Pan Tomasz Kominek – Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Delegatura w Płocku, przedstawicielom organizacji, którym zostały przekazane ambulanse, tj.:

– Panu płk Witoldowi Bubak – Dowódcy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej
– Panu Marianowi Szewczykowi – Prezesowi OSP w Strzemesznie
Panu Michałowi Postek – Zastępcy Wójta gminy Izabelin, wraz z druhami OSP Laski
Panu Adamowi Kołowrockiemu – Prezesowi OSP w Turzy Małej

Przekazanie ambulansów nie wpłynie negatywnie na stan taboru naszego Zakładu. Miejsce wycofanych pojazdów zajęły nowe karetki, zakupione przez Samorząd Województwa Mazowieckiego wyposażone w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną.