W ramach projektu ,,Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku otrzymała w ramach darowizny kolejny specjalistyczny ambulans bariatryczny typu C marki Volkswagen Crafter. Ambulans wyposażony jest w najnowszej generacji sprzęt medyczny, tj. nosze główne zintegrowane z transporterem elektrycznym przystosowane do prowadzenia reanimacji, defibrylator przenośny z rejestratorem rytmu i danych pacjenta oraz funkcją teletransmisji zapisu EKG do ośrodka kardiologii inwazyjnej, respirator transportowy oraz krzesełko transportowe wyposażone w system trakcyjny gąsienicowy. Wartość przekazanego ambulansu ze sprzętem medycznym wynosi około 800 000 zł. Otrzymany ambulans bariatryczny – przeznaczony dla ratownictwa medycznego, będzie stacjonował w miejscu wyczekiwania przy ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5 w Płocku.