W dniu 7 maja 2021 r. SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku przekazała jako darowiznę dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku – Podolszycach ambulans marki Volkswagen Crafter, rp. 2007 z pełną dokumentacją techniczną, sprawny technicznie, wyposażony w nosze transportowe i sygnały świetlno-dźwiękowe. Samochód został wycofany z eksploatacji ze względu na wymogi ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

 

Przekazany pojazd posłuży podniesieniu bezpieczeństwa publicznego mieszkańców Płocka i Ziemi Płockiej. Zostanie przeznaczony jako pojazd specjalistyczny straży pożarnej podczas akcji ratowniczych. Pojazd i sprzęt będą wykorzystywane przez instruktorów ZHP w celach szkoleniowo-pokazowych oraz w celu podnoszenia poziomu umiejętności ratowniczych harcerzy z Harcerskiego Zespołu Ratowniczego działającego w strukturze OSP Płock – Podolszyce.

 

Uroczystego przekazania kluczy i dokumentów dokonał Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego i Pan Tomasz Kominek Przewodniczący Rady Społecznej SP ZOZ WSPRiTS w Płocku, Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – Delegatury w Płocku na ręce Pana Cezarego Supła Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku – Podolszycach, komendanta Chorągwi Mazowieckiej ZHP.

Pani Lucyna Kęsicka Dyrektor SP ZOZ WSPRiTS w Płocku podziękowała Panu Marszałkowi Adamowi Struzikowi i całemu Zarządowi Województwa Mazowieckiego za przekazane w ostatnim czasie trzy nowe ambulanse, wyposażone w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz kolejne trzy, które będą przekazane do końca czerwca br.