W dniu 29 października 2021 r. SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku przekazała jako darowiznę dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Łubkach, gmina Bulkowo ambulans sanitarny typu C marki Mercedes-Benz Sprinter, z przeznaczeniem na cele działalności statutowej. Pojazd został wycofany z eksploatacji ze względu na wymogi ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Po dokonaniu odpowiedniej adaptacji w/w ambulans zostanie przekształcony w samochód gaśniczo-ratowniczy i będzie służył podniesieniu bezpieczeństwa publicznego mieszkańcom gminy Bulkowo i gmin ościennych oraz do realizacji programu „Szczepimy się z OSP”.

Uroczystego przekazania kluczy i dokumentów dokonał Pan Tomasz Kominek Przewodniczący Rady Społecznej SP ZOZ WSPRiTS w Płocku/ Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Delegatury w Płocku, Pani Iwona Sierocka – Wicestarosta Płocki i Pani Lucyna Kęsicka Dyrektor SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku – na ręce Pana Józefa Bigos Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Łubkach, gmina Bulkowo.