SP ZOZ WSPRiTS w Płocku przekazała do użytku dwa nowoczesne ambulanse

   W dniu 19 października 2018 r. SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku przekazała do użytku dwa nowoczesne ambulanse sanitarne typu C marki Volswagen Crafter 2.0 TDI, wyposażone w wysokiej jakości sprzęt medyczny, w tym Defibrylator z możliwością dokonywania teletransmisji zapisu EKG do ośrodka kardiologii inwazyjnej. Ambulanse zakupiono ze środków własnych Zakładu, ich wartość wraz z wyposażeniem medycznym wynosi ok. 800 tys. zł. Przeznaczone na potrzeby ratownictwa medycznego ambulanse będą służyły mieszkańcom Wyszogrodu, Gąbina i powiatu płockiego.

„Bezpieczeństwo, komfort i zadowolenie pacjenta stawiamy zawsze na pierwszym miejscu. Dlatego w celu podnoszenia standardów świadczonych usług medycznych systematycznie odnawiamy tabor samochodowy” – podkreśliła Pani Dyrektor SP ZOZ WSPRiTS w Płocku Lucyna Kęsicka. Przypomniała również, iż od 2009 roku zostały przekazane do użytku 24 ambulanse na potrzeby ratownictwa medycznego oraz łódź ratunkowa.

Korzystając z okazji Pani Dyrektor złożyła gorące podziękowania w imieniu pacjentów i pracowników Zakładu oraz własnym Panu Marszałkowi Adamowi Struzikowi za dotychczasową pomoc i wsparcie finansowe działań w tak trudnym czasie funkcjonowania podmiotów leczniczych. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż w tym roku SP ZOZ WSPRiTS w Płocku otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o wartości 450 tysięcy złotych na zakup 8 sztuk nowoczesnych urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej celem wspomagania prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej w czasie nagłego zatrzymania krążenia, prowadzonej zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Dzięki temu wszystkie nasze ambulanse ratownictwa medycznego będą wyposażone w wysokiej klasy specjalistyczne urządzenia do ratowania życia ludzi.

Po dokonaniu poświęcenia ambulansów nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi. Klucze oficjalnie wręczył załogom karetek – Marszałek Adam Struzik wraz z Janem Boszko – Burmistrzem Gminy i Miasta Wyszogród oraz Mariuszem Bieńkiem – Starostą Płockim. Marszałek Adam Struzik zaznaczył, iż nowe ambulanse ratownictwa medycznego muszą spełniać wszelkie wymogi, jakie stawia się sprzętowi w dzisiejszych czasach, by dobrze służyły pacjentom, lekarzom i ratownikom. Marszałek złożył też podziękowania na ręce Pani Dyrektor – Lucyny Kęsickiej za nieustające starania na poczet rozwoju Zakładu.