W ramach projektu ,,Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku otrzymał w formie darowizny kolejne 2 specjalistyczne ambulanse sanitarne typu C marki Volkswagen Crafter. Ambulanse wyposażone są w najnowszej generacji sprzęt medyczny. Każdy z nich posiada nosze z transporterem marki FERNO model MONDIAL, defibrylator przenośny ZOLL X SERIES z rejestratorem rytmu i danych pacjenta oraz funkcją teletransmisji zapisu EKG do ośrodka kardiologii inwazyjnej, respirator transportowy model PARAPAC PLUS P310 oraz samojezdne krzesełka kardiologiczne. Wartość otrzymanego sprzętu wynosi 1 200 000 złotych. Nowoczesne ambulanse są przeznaczone dla ratownictwa medycznego i będą stacjonowały w Oddziale w Sierpcu oraz w miejscu wyczekiwania w Iłowie. 

W latach 2019-2021 ze środków Województwa Mazowieckiego otrzymaliśmy 12 nowoczesnych ambulansów sanitarnych typu C wyposażonych w specjalistyczny sprzęt medyczny o łącznej wartości 6,5 mln złotych oraz busa marki Ford, którym przewożone są osoby zakażone i z podejrzeniem zakażenia koronawirusem, o wartości 170 tysięcy złotych. Jeszcze w tym roku nasz tabor powiększy się o ambulans bariatryczny do transportu chorych z otyłością, jako pierwszy taki na naszym terenie.