W dniu 05.02.2021 r. SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku otrzymała dwa specjalistyczne ambulanse sanitarne typu C marki Volkswagen Crafter.

Ambulanse zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie jako darowizna w ramach projektu ,,Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020.

Specjalistyczne ambulanse wyposażone są w najnowocześniejszy sprzęt i aparaturę medyczną, m.in. defibrylator Lifepack z możliwością dokonywania teletransmisji zapisu EKG do ośrodka kardiologii inwazyjnej, respirator Medumat Standard A z zestawem tlenowym, urządzenie do masażu klatki piersiowej Lucas 3, nosze z transporterem Stollenwerk 3008/4006 z uprzężą pediatryczną. Koszt jednego ambulansu stanowi kwotę 628 732,92 zł. Nowoczesne ambulanse są przeznaczone dla ratownictwa medycznego w miejscach wyczekiwania: w Płocku oraz w Podstacji w Wyszogrodzie. Nowe karetki to strategiczna i niezbędna dla mieszkańców naszego regionu działania inwestycja.