W dniu 2 grudnia 2021 r. przekazaliśmy do użytku pacjentów miasta Płocka, powiatu płockiego i powiatów ościennych pierwszy w zasobach płockiego pogotowia ratunkowego ambulans bariatryczny typu C marki Volkswagen Crafter. Został zakupiony w ramach projektu ,,Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Ten nowoczesny ambulans będzie służyć  do przewozu pacjentów z otyłością. Liczba interwencji do osób, które są klasyfikowane jako bariatryczne ciągle wzrasta i stanowi ona wyzwanie dla zespołów ratownictwa medycznego przy braku takiej karetki. Ambulans bariatryczny wyposażony jest w najnowszej generacji sprzęt medyczny, dostosowany jest do przewozu pacjentów, których masa ciała przekracza 250 kg, którzy wymagają specjalistycznego transportu  w ramach państwowego ratownictwa medycznego.

         Dziś również dokonaliśmy uroczystego przekazania drogi dojazdowej z ciągiem pieszym i oświetleniem oraz miejsca parkingowe dla pacjentów, w tym dla osób niepełnosprawnych, korzystających ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przy ul. Strzeleckiej 3 w Płocku. Wszystko to za wskutek realizacji projektu inwestycyjnego „Wybudowanie miejsc parkingowych dla pacjentów wraz  z utwardzeniem drogi wjazdowej z ciągiem pieszym na nieruchomości w Płocku przy ul. Strzeleckiej 3” w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza 2020.

Wierzymy, że działania samorządu Mazowsza, realizującego unijny projekt covidowy i nasze starania zdecydowanie podniosą komfort i bezpieczeństwa pacjentów.