SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Płocku bardzo dziękuje Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy za przekazanie przyłbic.