Przekazanie środków ochrony osobistej

SP ZOZ WSPRiTS w Płocku otrzymała kolejną partię środków ochrony osobistej, tj. 385 kombinezonów ochronnych, 100 szt. fartuchów chirurgicznych i 300 szt. fartuchów barierowych w ramach projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020”.