21 grudnia 2020 roku odbyło się drugie posiedzenie nowo wybranej Rady Społecznej SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku. Na posiedzeniu podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu Rzeczowo-Finansowego SP ZOZ WSPRiTS w Płocku na 2021, uchwałę w sprawie darowizn rzeczowych przez Zakład w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz uchwałę dotyczącą nieodpłatnego przekazania ambulansu sanitarnego typu C dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Budkach Piaseckich, Gmina Teresin.