Rekrutacja

 

Osoby zainteresowane pracą w SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku zobowiązane są do opatrzenia dokumentów aplikacyjnych własnoręcznym podpisem.

Prosimy również o umieszczanie zgody na przyszłe procesy rekrutacyjne.

Na mocy tego zapisu SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku będzie mogła przetwarzać Państwa dane przez okres 12 miesięcy.

„Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”

 

 

 

Załącznik nr 1a
do Polityki Ochrony Danych
SP ZOZ WSPRITS z dnia 23 maja 2018 r.

 

Klauzula informacyjna SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku – rekrutacja

Informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku przy ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5,
e-mail sekretariat@wspritsplock.pl , tel: 24 267 84 00 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2) inspektorem danych osobowych u Administratora jest Tomasz Czerwiński,
e-mail: iod@wspritsplock.pl, tel: 24 267 84 00

3) Pani/Pana dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zarówno obecnej jak i przyszłych. Podanie twoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia Pani / Pana osoby w procesie rekrutacji.

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Pani/Pana danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

5) posiada Pani/Pan prawo do:

  1. a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego,cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)),

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu,

7) Pani/Pana dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Załącznik do pobrania:

>> Załącznik nr 1

Kontakt

tel. 24 267 84 00 – Sekretariat
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5
09-400 Płock
Polska