Z Pierwszego Raportu Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 (PKDP) wynika, że ofiarami przemocy seksualnej w Polsce w ubiegłych latach najczęściej były dzieci w wieku 13-15 (49 proc.) i 7-12 (41 proc.) lat. W okresie popełnienia czynu 76 proc. skrzywdzonych dzieci przebywało w swoim domu, pod opieką rodziców. Niestety w 54 proc. przypadków nikt z najbliższego otoczenia (rodzice, nauczyciele, krewni) nie zauważył nic niepokojącego.

Najczęściej samo dziecko ujawnia informację, borykając się często z brakiem zaufania dorosłych, pretensjami, negatywną oceną swojego zachowania. Czyn zabroniony popełnił dorosły. On jest winny i odpowiedzialny za to co się stało, za każdy akt skrzywdzenia dziecka. To nigdy nie jest wina dziecka. Państwowej Komisji zależy na tym, aby ten przekaz zapisał się w społecznej świadomości. Zdaniem jej członków, należy w większym stopniu zwrócić uwagę na dziecko, płynące od niego sygnały i nielekceważenie tego co jest przez nie zgłaszane. Celem jest jak najszybsza pomoc tym dzieciom, które zostały skrzywdzone.

Kampania „#Rozmawiaj#Reaguj” jest skierowana do wszystkich obywateli, w szczególności do opiekunów dzieci i młodzieży. Jej zadaniem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie omawianego tematu i wskazanie odpowiednich wzorców zachowań w stosunku do dzieci, które często niewerbalnie sygnalizują, że zostały skrzywdzone.

Jedno ze wskazań kampanii to: „Gdy zauważysz, że dziecko jest m.in. przygnębione i wystraszone, izoluje się, ma problemy w szkole i niską samoocenę, to: rozmawiaj, słuchaj, uwierz i reaguj.

Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 (PKDP) chce poruszyć serca i umysły odbiorców akcji, skłonić ich do refleksji na temat tego, że tak przejmujące doświadczenie jest udziałem wielu dzieci. Warto pamiętać, że obojętność, lekceważenie tego problemu czy podzielanie fałszywych, stereotypowych przekonań przyczynia się do zwiększenia skali problemu. Bezpieczne, wolne od przemocy seksualnej dzieciństwo możliwe jest tylko wśród odpowiedzialnych, uważnych i wrażliwych dorosłych.

Więcej informacji o kampanii społecznej „#Rozmawiaj#Reaguj”: www.pkdp.gov.pl/akcje_i_kampanie/rozmawiajreaguj/