Szanowni Państwo, DRODZY PACJENCI !

Prosimy o głosowanie na projekt SP ZOZ WSPRiTS w Płocku, pula podregionalna nr 285 pn. Zakup fantomów i AED oraz warsztaty szkoleniowe z pierwszej pomocy dla Mazowszan.

Projekt uzyskał pozytywny wynik i został zakwalifikowany do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza – edycja 2023.

Projekt polega na zakupie dla SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku nowoczesnych fantomów i defibrylatorów oraz przeprowadzeniu szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie miast: Płocka, Gostynina i Sierpca oraz przyległych do nich powiatów. Adresatami szkoleń są mieszkańcy Mazowsza.

Szkolenia będą odbywać się w przedszkolach, szkołach, zakładach pracy.

Będą je  prowadzić wykwalifikowani ratownicy medyczni.

Głosowanie na projekty w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza rozpoczyna się 12 maja 2023 r. i potrwa do 18 czerwca 2023 r.

Zapraszamy na stronę www.bom.mazovia.pl.