Pomimo trudnej sytuacji epidemicznej informujemy, że w SP ZOZ WSPRiTS w Płocku funkcjonuje Stacja Kontroli Pojazdów, która świadczy płatne usługi w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 T.

Serdecznie zapraszamy na przeprowadzenie badań diagnostycznych na ul. NZS 5 w Płocku,
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:00.

Informacja pod numerem telefonu: 24 267- 84 -23, 24 267- 84 -20.