Są wyniki oceny projektów BOM 2022

Projekt „Zakup dla SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku karetki neonatologicznej typu „N” wraz z wyposażeniem do przewozu noworodków i niemowląt” uzyskał pozytywny wynik i został zakwalifikowany do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza – edycja 2022. 

Głosowanie na projekty w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza rozpoczyna się 8 czerwca 2022 r.

Adresatami projektu są najmłodsi pacjenci (wcześniaki, noworodki, niemowlęta do 5 kg) SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku, która swoim działaniem obejmuje powiaty: płocki ziemski, gostyniński, sierpecki, grodzki-miasta Płock, ciechanowski, płoński, mławski, nowodworski, żuromiński, sochaczewski, tj. rejon operacyjny 14-03.

Karetka neonatologiczna typu „N” zapewni:

  • bezpieczeństwo zdrowotne noworodków i niemowląt podczas transportu;
  • skrócenie czasu dotarcia do małych pacjentów potrzebujących pomocy;
  • udzielenie kompleksowej pomocy medycznej w pierwszych minutach od nagłego zdarzenia zagrażającego życiu;
  • poprawę efektywności leczenia dzieci w oddziałach intensywnej terapii;
  • wzrost poziomu opieki neonatologicznej.