Wytyczne Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na temat transportu pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 lub stwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.