W ramach współpracy z PZU Życie S.A. zakupiono specjalistyczne nożyczki ratownicze na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego. Projekt sfinansowany z funduszu prewencyjnego PZU Życie S.A.