W ramach współpracy z PZU Życie SA zakupiono 96 litrów płynów do urządzeń przeznaczonych do dezynfekcji ambulansów w związku wystąpieniem koronawirusa (COVID-19). Projekt sfinansowany z funduszu prewencyjnego PZU Życie SA.