Oddanie do użytku budynku magazynowo-garażowego

Oddanie do użytku budynku magazynowo-garażowego

        W dniu 25 listopada 2022 r. odbyło się uroczyste oddanie do użytku budynku w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku magazynowo – garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Strzeleckiej 3 w Płocku”. Budynek...
Rada Społeczna dnia 28-09-2022

Rada Społeczna dnia 28-09-2022

            W dniu 28 września 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku. Na posiedzeniu poruszono kwestie dotyczące:- podwyżki...