Posiedzenie Rady Społecznej 28 09 2021

Posiedzenie Rady Społecznej 28 09 2021

W dniu 28 września 2021 r. odbyło się  posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku. Na posiedzeniu podjęto: Uchwałę Nr 13/2021 w sprawie zaopiniowania...
Druga Edycja Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Druga Edycja Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Od 20 września do 10 października br. trwa głosowanie w 2. edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.Wszelkie niezbędne informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego Mazowsza są dostępne na stronie bom.mazovia.pl  ...
Sprzęt medyczny od Marszałka Województwa Mazowieckiego

Sprzęt medyczny od Marszałka Województwa Mazowieckiego

W ramach projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowanego przez Województwo Mazowieckie SP ZOZ WSPRiTS w Płocku otrzymała: 2 krzesełka kardiologiczne...

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Starosty Płockiego Mariusza Bieńka – naszego serdecznego kolegi, wspaniałego samorządowca, po prostu dobrego człowieka. „Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania. Tak jakbyś nie chciał swym odejściem smucić…...