Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

18 listopada obchodzimy corocznie Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach, który został ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską.Natomiast, w dniach 18-24 listopada 2022 roku obchodzimy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach, który został ustanowiony przez...
Projekt z funduszu prewencyjnego

Projekt z funduszu prewencyjnego

W ramach współpracy z PZU Życie SA zakupiono: – taśmę pediatryczną dwustronną, – 6 apteczek sportowych z wyposażeniem, – 2 torby pediatryczne z wyposażeniem, – 2 resuscytatory,  worki samorozprężalne, – 2 pary nożyczek ratowniczych....
Życzenia z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego

Ogłoszenie

Formularz zgłoszeniowy Zaproszenie dla rat med na KDRM 2023 Zaproszenie dla rat med na seminarium...
Rozpoczęcie głosowania na projekty BOM 2023

Rozpoczęcie głosowania na projekty BOM 2023

Szanowni Państwo, DRODZY PACJENCI ! Prosimy o głosowanie na projekt SP ZOZ WSPRiTS w Płocku, pula podregionalna nr 285 pn. Zakup fantomów i AED oraz warsztaty szkoleniowe z pierwszej pomocy dla Mazowszan. Projekt uzyskał pozytywny wynik i został zakwalifikowany do...
Przekazanie ambulansu sanitarnego neonatologicznego.

Przekazanie ambulansu sanitarnego neonatologicznego.

W dniu 5 maja 2023 r. w siedzibie SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku odbyło się uroczyste przekazanie ambulansu sanitarnego neonatologicznego. Zakup ambulansu został zrealizowany ze środków Samorządu Województwa...