Z okazji XXVII Światowego
Dnia Chorego 11 lutego 2019 r.
Dyrekcja i Pracownicy SP ZOZ
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku
kierują serdeczne życzenia i słowa wsparcia
wszystkim naszym pacjentom.
Życzymy chorym powrotu do zdrowia,
wiary i cierpliwości potrzebnej w pokonywaniu swojej choroby.