Ogłoszenie

Ogłoszenie

Formularz zgłoszeniowy Zaproszenie dla rat med na KDRM 2023 Zaproszenie dla rat med na seminarium...
Rozpoczęcie głosowania na projekty BOM 2023

Rozpoczęcie głosowania na projekty BOM 2023

Szanowni Państwo, DRODZY PACJENCI ! Prosimy o głosowanie na projekt SP ZOZ WSPRiTS w Płocku, pula podregionalna nr 285 pn. Zakup fantomów i AED oraz warsztaty szkoleniowe z pierwszej pomocy dla Mazowszan. Projekt uzyskał pozytywny wynik i został zakwalifikowany do...
Przekazanie ambulansu sanitarnego neonatologicznego.

Przekazanie ambulansu sanitarnego neonatologicznego.

W dniu 5 maja 2023 r. w siedzibie SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku odbyło się uroczyste przekazanie ambulansu sanitarnego neonatologicznego. Zakup ambulansu został zrealizowany ze środków Samorządu Województwa...