Przekazanie ambulansu sanitarnego dla Oddziału w Gostyninie

 

 

W dniu 27.01.2023 r. odbyło się uroczyste przekazanie do eksploatacji nowoczesnego ambulansu sanitarnego. Zakup ambulansu został zrealizowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego przyznanych w formie dotacji celowej na zadanie pod nazwą: „Zakup ambulansów dla Stacji Pogotowia Ratunkowego”. Ambulans sanitarny marki Volkswagen Crafter, posiada automatyczną skrzynię biegów, systemy ABS, ESP, ASR, spełnia wymogi normy emisji spalin EURO 6. Wyposażony jest w nosze monoblokowe sterowane elektrycznie przystosowane do przeprowadzania reanimacji. Ambulans spełnia najwyższe standardy europejskie, zapewnia wysoki komfort transportu pacjentów oraz lepsze warunki pracy ratownikom medycznym. Wartość ambulansu wynosi 616 754,81 zł.

Ambulans jest przeznaczony dla ratownictwa medycznego i będzie służył mieszkańcom Miasta Gostynina i powiatu gostynińskiego.

 

Na uroczystości podsumowano również inwestycje zrealizowane w latach 2019-2022 ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. A mianowicie SP ZOZ WSPRiTS w Płocku otrzymała w formie dotacji celowej oraz w formie darowizny w ramach projektu ,,Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” 19 nowoczesnych ambulansów sanitarnych, w tym jeden ambulans bariatryczny. Wszystkie  ambulanse są wyposażone w najnowszej generacji sprzęt medyczny. Łączna wartość otrzymanych pojazdów wynosi 10 444 600,00 zł oraz dodatkowego sprzętu medycznego na wymianę w kwocie 2,5 mln.

Również ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego została zrealizowana inwestycja – przebudowa budynku magazynowo-garażowego przy ul. Strzeleckiej 3 w Płocku oraz wybudowano miejsca parkingowe i plac manewrowy dla pacjentów Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w kwocie 2,5 mln.

W latach 2019-2022 Nasza Stacja łącznie otrzymała na zadania inwestycyjne około 15,5 mln złotych.

To dzięki Samorządowi Województwa Mazowieckiego Płockie Pogotowie ma możliwość podnoszenia jakości świadczonych usług medycznych i poprawy warunków pracy pracownikom Zespołów Ratownictwa Medycznego.