Rozpoczęcie głosowania na projekty BOM 2023

Rozpoczęcie głosowania na projekty BOM 2023

Szanowni Państwo, DRODZY PACJENCI ! Prosimy o głosowanie na projekt SP ZOZ WSPRiTS w Płocku, pula podregionalna nr 285 pn. Zakup fantomów i AED oraz warsztaty szkoleniowe z pierwszej pomocy dla Mazowszan. Projekt uzyskał pozytywny wynik i został zakwalifikowany do...
Przekazanie ambulansu sanitarnego neonatologicznego.

Przekazanie ambulansu sanitarnego neonatologicznego.

    W dniu 5 maja 2023 r. w siedzibie SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku odbyło się uroczyste przekazanie ambulansu sanitarnego neonatologicznego. Zakup ambulansu został zrealizowany ze środków Samorządu...