Akcja „N-ka dla Płocka” zakończona sukcesem!

Karetka typu „N” (neonatologiczna) wraz z wyposażeniem medycznym znajduje się już w dyspozycji SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.


    Zakup sprzętu medycznego.

Informujemy, iż SPZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku na mocy umowy dotacyjnej Nr_193/UMWM/10/2018/NW-I-I/D zawartej z Województwem Mazowieckim, ul Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa z dnia 29 października 2018 roku zrealizowała zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup sprzętu medycznego".