Akcja „N-ka dla Płocka” zakończona sukcesem!

Karetka typu „N” (neonatologiczna) wraz z wyposażeniem medycznym znajduje się już w dyspozycji SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.