Inwestycje

Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup ambulansów sanitarnych” kolejnym wielkim sukcesem.

SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku na mocy umowy dotacyjnej Nr 43/UMWM/02/2019/NW-I-I/D z dnia 9 kwietnia 2019 r. zawartej z Województwem Mazowieckim w Warszawie zrealizowała zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup ambulansów sanitarnych”.

Akcja „N-ka dla Płocka” zakończona sukcesem!

Celem projektu ,,Zakup nowoczesnej karetki N wraz z wyposażeniem” było zebranie funduszy potrzebnych do zakupu ambulansu i nowoczesnego inkubatora mobilnego dla płockiego pogotowia, obejmującego swoim zasięgiem Płock oraz powiaty płocki ziemski, gostyniński, sierpecki, ciechanowski, płoński, mławski, nowodworski oraz żuromiński- na tym obszarze mieszka ok. 800 tysięcy osób.

Zakup sprzętu medycznego.

 

Informujemy, iż SPZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku na mocy umowy dotacyjnej Nr_193/UMWM/10/2018/NW-I-I/D zawartej z Województwem Mazowieckim, ul Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa z dnia 29 października 2018 roku zrealizowała zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup sprzętu medycznego”.

Kontakt

tel. 24 267 84 00 – Sekretariat
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5
09-400 Płock
Polska