Zakup sprzętu medycznego

Zakup sprzętu medycznego. Informujemy, iż SPZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku na mocy umowy dotacyjnej Nr_193/UMWM/10/2018/NW-I-I/D zawartej z Województwem Mazowieckim, ul Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa z dnia 29...
N-ka dla Płocka

N-ka dla Płocka

Akcja „N-ka dla Płocka” zakończona sukcesem! Celem projektu ,,Zakup nowoczesnej karetki N wraz z wyposażeniem” było zebranie funduszy potrzebnych do zakupu ambulansu i nowoczesnego inkubatora mobilnego dla płockiego pogotowia, obejmującego swoim zasięgiem Płock oraz...
Zakup ambulansów sanitarnych

Zakup ambulansów sanitarnych

Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup ambulansów sanitarnych” kolejnym wielkim sukcesem. Płock, 2 października 2019 r.   SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku na mocy umowy dotacyjnejNr 43/UMWM/02/2019/NW-I-I/D z dnia 9...