Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego
w Płocku

Komunikat Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Każdy pacjent w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem może zadzwonić pod numer 112 lub 999 w celu zgłoszenia oraz otrzymania kolejnych kroków postępowania.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, którego organem założycielskim jest Województwo Mazowieckie jako jednostka samorządu terytorialnego. Zakład powstał w 1997 roku w wyniku połączenia Kolumny Transportu Sanitarnego i Stacji Pogotowia Ratunkowego.

Naszą MISJĄ jest:

• Skuteczne ratowanie życia i zdrowia pacjentów w sytuacjach ich zagrożenia
• Satysfakcja pacjentów z otrzymanych świadczeń
• Satysfakcja pracowników z wykonywanej pracy
• Zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy naszym pracownikom, osobom i firmom współpracującym

Oferta pierwsza pomoc

Sala Konferencyjna

Transport sanitarny

Stacja Obsługi Pojazdów

Zabezpieczenie Medyczne Imprez

Cennik

Aktualności

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Formularz zgłoszeniowy Zaproszenie dla rat med na KDRM 2023 Zaproszenie dla rat med na seminarium 2023

Posiedzenie Rady Społecznej 20.06.2023

Posiedzenie Rady Społecznej 20.06.2023

W dniu 20 czerwca 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku. Na posiedzeniu podjęto:...

Rozpoczęcie głosowania na projekty BOM 2023

Rozpoczęcie głosowania na projekty BOM 2023

Szanowni Państwo, DRODZY PACJENCI ! Prosimy o głosowanie na projekt SP ZOZ WSPRiTS w Płocku, pula podregionalna nr 285 pn. Zakup fantomów i AED oraz warsztaty szkoleniowe...

Kontakt

tel. 24 267 84 00 – Sekretariat

ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5
09-400 Płock
Polska

Email:
sekretariat@wspritsplock.pl

Redaktor Naczelny:
Dawid Wiśniewski
tel. 24 26 78 414

Jak wzywać pogotowie ratunkowe ?

Jak dojechać ?

Rejon operacyjny